fbpx

Kdo si hraje, nezlobí

DoprApka je mobilní a webová výuková aplikace, která vychází z osvědčené zásady „škola hrou“ – a to doslova. Rámec aplikace totiž tvoří hra s jednoduchým dějem, ve kterém hráč pomáhá svému dědečkovi znovu zprovoznit jeho starou a polorozpadlou motorku. Aby byla motorka znovu funkční, je potřeba na ni sehnat nové díly, případně staré opravit.

Kdo si hraje nezlobí
Příběh

Příběh

Hráč prochází virtuálním světem vytvořeným v tzv. low-poly grafice, která představuje město a plní v jednotlivých misích různé úkoly, díky kterým postupně získává součástky na dědečkovu motorku. Na konci hry je dědečkova motorka opět krásná a funkční.

Mise

DoprApka je koncipována jako hra s příběhem, která má 16 misí. Každá nová mise se po úspěšném splnění mise předchozí odemkne po 2 týdnech, tímto způsobem dosáhneme toho, že aplikace bude v provozu celý školní rok, zhruba 32 vyučovacích týdnů a výrazně pomůže ke kontinuální výuce dopravní výchovy. Z provedeného výzkumu na základních školách totiž vyplývá, že dopravní výchova se vyučuje 1x týdně v 6,6 %, 1x měsíčně 36,7 % a 1 x čtvrtletně v 56,6 %. Děj hry a počet misí je stejný pro všechny ročníky.

Mise
Úkol

Úkoly

V každé misi čekají na hráče 4 úkoly. Po splnění úkolu si dojde hráč v otevřeném herním světě k úkolu dalšímu. Po splnění všech úkolů je mise u konce. Zatímco počet misí a úkolů je stejný pro všechny ročníky, počet a obsah otázek v jednotlivých úkolech se liší v každé misi v závislosti na konkrétním ročníku.

Otázky

V aplikaci jsou 3 druhy vědomostních otázek: kvíz, pexeso a křižovatky. V každém úkolu je přibližně 8 otázek, což znamená, že hráči každého ročníku zodpoví během školního roku víc jak 500 otázek, které se často opakují v různých variacích pro důkladné zapamatování.

Aplikace roste s hráčem

Aplikace je koncipována tak, že poroste s hráčem. Prvňák projde celou hru, ale na jednotlivých zastávkách se mu budou zobrazovat pouze testy a úkoly vztahující se k jeho ročníku. Když přijde do druhé třídy, aplikace ho přivítá v novém ročníku, samozřejmě s novým příběhem, a na stejném principu bude postupně zobrazovat úkoly pro druhý ročník. Tímto způsobem postupuje hráč až do deváté třídy. Když ale například „naskočí“ do aplikace až v 6. třídě, automaticky bude řešit témata pro 6. ročník, pak s ním roste aplikace dál až do 9. třídy. Aplikace přijde každý školní rok s novým herním příběhem, otázky a úkoly pro jednotlivé ročníky zůstanou stejné.

Videa

V aplikaci je 28 krátkých videí tematicky zaměřených na problematiku konkrétního ročníku. Videa předchází vybraným otázkám a zobrazují situace, které se pak v otázkách řeší. Zároveň budou využity jako krátké spoty na sociálních sítích.

Doprapka
Design aplikace a grafické rozhraní

Design aplikace a grafické rozhraní

Herní svět aplikace a postav je v low-poly designu, který kromě zajímavého a moderního vizuálního jazyka nabízí i technicky elegantní řešení (rychlé načítání, bezproblémová funkčnost na mobilech, tabletech a PC)

Dopravní prostředky

Logo a maskot aplikace

Maskotem aplikace je ježek EDA (Edukativní Dopravní Aplikace), který bude zároveň představuje průvodce a rádce přímo v aplikaci. Logotyp aplikace spolu s maskotem bude využit hlavně při marketingové komunikaci.

Doprapka Maskot
Doprapka screen