fbpx

Registrace školy

Škola díky jednoduché registraci na těchto stránkách získá unikátní kód – identifikátor školy.

Škola
Žebříček škol

Učitelé

Motivujte své žáky, aby si svůj účet propojili s účtem školy. Tento krok je pro žáky dobrovolný. Pokud ale svou aplikaci propojí s účtem školy, budou se jejich získané body započítávat do celkového skóre školy, čímž přispějí k lepšímu bodovému hodnocení školy.

Nainstalujte si aplikaci, abyste si sami mohli vyzkoušet jak funguje a jaký má obsah. Můžete pak v hodinách s žáky probírat témata aktuální mise, jejich chování ve virtuálním světě a další věci spojené s dopravní výchovou.

DoprApka je navržena tak, aby si žáci pravidelným opakováním dopravních témat zafixovali a zautomatizovali správné chování v dopravním provozu tak, aby pro ně byl pohyb na chodnících a silnicích bezpečnější. Vy jim k tomu můžete pomoci svým fundovaným pedagogickým vedením a podporou při využívání aplikace.

DoprApka nenahrazuje běžné vyučování dopravní výchovy, ale snaží se jej doplnit inovativním způsobem, který má za cíl dětem ukázat, že z virtuálního světa se může lehce stát svět reálný. A v takovém světě nepřijdete o pár penízků za to, že vběhnete pod auto. Přijdete o život.

Ke stažení

Brožuru naleznete ke stažení zde